Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o. zastupan po Upravi društva, direktorici, dana 08. travnja 2024. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ 

Za radno mjesto voditelja/ice kušaonice/

Poslodavac: Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o.

Mjesto rada: Kušaonica – caffe bar Dobra spiza, ulica Franje Tuđmana 101A, Kistanje

Vrsta zaposlenja: Rad na određeno vrijeme, uz obavezni probni rok od mjesec dan; 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme 

Način rada: 2 smjene

Naknada za prijevoz: Da

Natječaj vrijedi od: 08.4.2024.

Natječaj vrijedi do: 15.4.2024.

Opis posla: 

 • doček i prijem gostiju
 • zaprimanje rezervacija i organizacija posla
 • priprema, prezentacija, vođenje degustacijskih programa, posluživanja i prodaje hrane i pića
 • osiguravanje prisne i gostoljubive okoline za goste
 • pomoć kupcima prilikom odabira i kupnje
 • osiguravanje visoke razine zadovoljstva potencijalnih kupaca
 • održavanje urednosti i čistoće degustacijskog prostora i inventara
 • rad na blagajni, gotovinska i bezgotovinska naplata pri prodaji i izdavanje računa, odgovornost za gotovinu u blagajni
 • vođenje računa izloženosti i pozicioniranju prodajnog asortimana na policama
 • odgovornost za pravilno obilježavanje cijena i naziva robe
 • suradnja s dobavljačima, pravovremeno naručivanje i zaprimanje robe, provjera točnosti stanja zalihe 
 • sudjelovanje u inventuri (godišnja)
 • organizacija eno-gastro radionica i događanja
 • vođenje društvenih mreža u cilju promocije rada kušaonice
 • koordinacija, organizacija i upravljanje svim procesima rada kušaonice
 • postavljanje planova u dogovoru s Upravom i proaktivan rad na ostvarenju svojih ciljeva i ciljeva tima u kušaonici
 • vođenje zaposlenika, organiziranje rada te unapređivanje produktivnosti zaposlenika

Broj traženih radnika: 1

Uvjeti:

Razina obrazovanja: Srednja stručna sprema, Viša stručna sprema, Sveučilišni prvostupnik, Stručni prvostupnik, Visoka stručna sprema – turističko-ugostiteljski smjer

Radno iskustvo: 3 godina radnog iskustava na istim ili sličnim poslovima  

Jezici: Engleski (razina govora – napredno, razina pisma – napredno), Talijanski (razina govora – osnovna, razina pisma – osnovna)

Poznavanje rada na POS uređajima

Vještine: Word, Excel, Internet

Vozačka: B

Prednosti:

Rad na istim ili sličnim poslovima

Izražene komunikacijske, prezentacijske, prodajne i organizacijske vještine

Poznavanje lokalnih proizvoda i proizvođača, znanje o vinima i sparivanju vina sa hranom, posluživanje i kultura stola

Odgovornost, i profesionalan pristup poslu, samostalnost u radu i vođenju poslova, poduzetnost i samoinicijativnost

Usmjerenost na zadatke i ostvarivanje ciljeva, te sposobnost planiranja i organizacije

Nudimo: Ugodna radna atmosfera i rad u mladom poticajnom timu

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, preslika svjedodžbe, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci). 

Način dostave: osobno ili poštom na adresu Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje, Franje Tuđmana 106A, 22305 Kistanje, uz naznaku „za natječaj-ne otvaraj“ ili putem maila: inkubator.krka.kistanje@gmail.com

Rok dostave: 15. travanj 2024.

Pristigle životopise ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava Ruralnog poduzetničkog inkubatora. Povjerenstvo će se sastati najkasnije u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu životopisa te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje kandidata. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o.

Direktorica Branka Ivanović