Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o. zastupan po Upravi društva, direktorici, dana 08. travnja 2024. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ 

Za radno mjesto konobara/ice

Poslodavac: Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o

Mjesto rada: Kušaonica – caffe bar Dobra spiza, ulica Franje Tuđmana 101A, Kistanje

Vrsta zaposlenja: Rad na određeno vrijeme, uz obavezni probni rok od mjesec dan; 

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Način rada: 2 smjene

Naknada za prijevoz: Da

Natječaj vrijedi od: 08.4.2024.

Natječaj vrijedi do: 15.4.2024.

Opis radnog mjesta: Priprema, prezentira i poslužuje hranu i pića prema standardima i pravilima struke,  poznaje ponudu objekta u kojem radi, vodi računa o kvaliteti i higijenskoj ispravnosti ponude, sitnog inventara i sredstava za rad, vodi dnevno poslovanje, te obavlja ostale poslove u skladu sa svojim radnim mjestom. U kušaonici se pruža usluga pripreme i prezentacije hrane (jednostavna jela) i pića (lokalno proizvedena vina, rakije, sokovi). Uz osnovni posao, posao konobara uključuje i druge poslove vezane uz posluživanje gostiju.

Broj traženih radnika: 1

Uvjeti:

Razina obrazovanja: srednja škola 3 godine, smjer konobar

Radno iskustvo: najmanje 3 godina radnog iskustava na istim ili sličnim poslovima  

Izražene komunikacijske, prezentacijske i prodajne vještine

Sposobnost planiranja i organizacije

Odgovornost, i profesionalan pristup poslu, samostalnost u radu i vođenju poslova, poduzetnost i samoinicijativnost

Usmjerenost na zadatke i ostvarivanje ciljeva

Poznavanje rada na POS uređajima

Poznavanje engleskog jezika

Nudimo: Ugodna radna atmosfera i rad u mladom poticajnom timu

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: preslika svjedodžbe, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice), uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci). 

Način dostave: osobno ili poštom na adresu Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje, Franje Tuđmana 106A, 22305 Kistanje, uz naznaku „za natječaj-ne otvaraj“ ili putem maila: inkubator.krka.kistanje@gmail.com

Rok dostave: 15. travanj 2024.

Pristigle životopise ocjenjivat će tročlano povjerenstvo koje je odredila Uprava Ruralnog poduzetničkog inkubatora. Povjerenstvo će se sastati najkasnije u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu životopisa te će provesti pregled dokumentacije i ocjenjivanje kandidata. Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Ruralni poduzetnički inkubator Krka Kistanje d.o.o.

Direktorica Branka Ivanović